Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Vize ücreti 120 Euro

Meslek gruplarına göre gereken standart evraklar;

A) SERBEST MESLEK MENSUPLARI İÇİN (Serbest Çalışan Avukat, Doktor, Mali Müşavir v.b.)

1 Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süresi bulunan pasaport ve varsa eski pasaportlar
2 Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
3 Bağlı bulunulan meslek odasından alınan yazı
4 Antetli kağıda seyahatin amacını belirten konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe (kaşeli-imzalı)
5 Vergi levhası fotokopisi (içinde bulunduğumuz yıla ait)
6 Gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri
7 Bankadan alınan, son üç aylık hareketi gösteren kaşeli imzalı vadesiz hesap dökümü ve şubenin imza sirküleri fotokopisi - Yeni işlenmiş olmalı ve hesapta yeterli miktarda para gözükmelidir.*( en az 3.000 TL)
8 Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (Alacağınız belge iki sayfa olmalıdır. Sadece eş ve çocuklar değil, anne, baba ve kardeşler de gözükmelidir)
9 İmza sirküleri
10 Varsa evlilik cüzdanı fotokopisi
11 Nüfus cüzdanı fotokopisi*
12 SGK'dan ödemeler dökümü-tescil kaydı-hizmet bilgisi(e-devletten çıktı alınabilir)

B) MAAŞLI ÇALIŞANLAR İÇİN

1 Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süresi bulunan pasaport ve varsa eski pasaportlar
2 Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
3 Çalıştığı firmanın antetli kağıdına yazılmış, kaşeli-imzalı şahsın firmadaki görevini ve seyahat tarihlerinde izinde olacağını belirten yazı (imzalar firma imza sirkülerinde yer alan kişilere ait olmalıdır). Yazıda iznin başlangıç ve bitiş tarihleri mutlaka açıkça yazmalı ve bu tarihler seyahati kapsamalıdır.
4 Çalıştığı firmanın imza sirkülerinin fotokopisi
5 Çalıştığı firmanın ticaret ve sanayi odasından faaliyet belgesinin fotokopisi (son 3 ay içerisinde alınmış)
6 Çalıştığı firmanın vergi levhasının fotokopisi (son yıl işlenmiş olmalıdır)
7 Çalıştığı firmanın kuruluşuna ait ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
8 Son 4 aylık maaş bordrosu ve sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi, kaşeli-imzalı
9 SGK barkodlu hizmet dökümü(e-devletten çıktı alınabilir)
10 Gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri
11 Bankadan alınan, son üç aylık hareketi gösteren kaşeli imzalı vadesiz hesap dökümü ve şubenin imza sirküleri fotokopisi - Yeni işlenmiş olmalı ve hesapta yeterli miktarda para gözükmelidir. (bir haftalık tur için en az 3.000 TL)
12 Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Alacağınız belge iki sayfa olmalıdır. Sadece eş ve çocuklar değil, anne, baba ve kardeşler de gözükmelidir)
13 Varsa evlilik cüzdanı fotokopisi
14 Nüfus cüzdanı fotokopisi

C) FİRMA SAHİPLERİ VE ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN

1 Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süresi bulunan pasaport ve varsa eski pasaportlar
2 Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
3 Firmanın antetli kağıdına seyahatin amacını belirten konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe, kaşeli-imzalı
4 Firmanın imza sirkülerinin fotokopisi(şahıs şirketiyse imza beyannamesi)
5 Firmanın ticaret ve sanayi odasından faaliyet belgesinin fotokopisi (son 3 ay içerisinde alınmış)
6 Firmanın vergi levhasının fotokopisi ve kuruluşuna ait ticaret sicil gazetesi fotokopisi
7 Firmanın oda kayıt belgesi
8 Gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri
9 Bankadan alınan, son üç aylık hareketi gösteren kaşeli imzalı vadesiz hesap dökümü ve şubenin imza sirküleri fotokopisi - Yeni işlenmiş olmalı ve hesapta yeterli miktarda para gözükmelidir.( en az 3.000 TL)
10 Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Alacağınız belge iki sayfa olmalıdır. Sadece eş ve çocuklar değil, anne, baba ve kardeşler de gözükmelidir)
11 Varsa evlilik cüzdanı fotokopisi
12 Nüfus cüzdanı fotokopisi
13 SGK'dan ödemeler dökümü-tescil kaydı-hizmet bilgisi, fotokopileri(e-devletten çıktı alınabilir)

D) DEVLET MEMURLARI İÇİN

1 Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süresi bulunan pasaport ve varsa eski pasaportlar
2 Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
3 Başvuru sahibinin söz konusu kurum çalışanı ve o tarihlerde izinde olduğunu gösteren yazı
4 Son 4 aylık maaş bordrosu
5 Gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri
6 Bankadan alınan, son üç aylık hareketi gösteren kaşeli imzalı vadesiz hesap dökümü ve şubenin imza sirküleri fotokopisi - Yeni işlenmiş olmalı ve hesapta yeterli miktarda para gözükmelidir. (en az 3.000 TL)
7 Varsa evlilik cüzdanı fotokopisi
8 Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği (Alacağınız belge iki sayfa olmalıdır. Sadece eş ve çocuklar değil, anne, baba ve kardeşler de gözükmelidir)
9 Nüfus cüzdanı fotokopisi
10 SGK barkodlu hizmet dökümü(e-devletten çıktı alınabilir)

E) EMEKLİLER İÇİN

1 Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süresi bulunan pasaport ve varsa eski pasaportlar
2 Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
3 Emekli cüzdanı ve emekli maaşının çekildiği banka hesap cüzdanı fotokopisi (yeni işlenmiş hali ile), son dört emekli maaşı gözükmeli ve bankanın imza sirküleri de olmalı.
4 Seyahatin amacını belirten konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe
5 Gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri
6 Bankadan alınan, son üç aylık hareketi gösteren kaşeli imzalı vadesiz hesap dökümü ve şubenin imza sirküleri fotokopisi - Yeni işlenmiş olmalı ve hesapta yeterli miktarda para gözükmelidir. (en az 3.000 TL)
7 Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği  (alacağınız belge iki sayfa olmalıdır. Sadece eş ve çocuklar değil, anne, baba ve kardeşler de gözükmelidir)
8 Nüfus cüzdanı fotokopisi

F) ÖĞRENCİLER ve REŞİT OLMAYANLAR İÇİN

1 Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az altı ay süresi bulunan pasaport ve varsa eski pasaportlar
2 Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf
3 Öğrenci olduğuna dair okulundan alınmış belgenin aslı
4 Öğrenci kimliğinin ön ve arka yüzlerinin fotokopisi
5 Masraflarının ebeveynleri tarafından karşılanacağına dair konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe 
6 Ebeveynlerinin gelir durumunu belirten belgeler
7 Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği  (alacağınız belge iki sayfa olmalıdır. Sadece eş ve çocuklar değil, anne, baba ve kardeşler de gözükmelidir)
8 Noterden alınacak, hem annesi hem de babasının seyahate izin verdiğini gösteren Muvafakatname.
9 Nüfus cüzdanı fotokopisi
10 Yeni mezunsa ve çalışmıyorsa, son diplomasını getirmesi yeterlidir.

Vize başvurusunda önemli noktalar

 • 22 Eylül 2014 tarihinden itibaren bütün schengen ülkeleri parmak izi uygulamasına geçmiştir. Almanya, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Norveç, Malta, Polonya, Danimarka, Belçika, Estonya, İzlanda, Litvanya, Hırvatistan, İsveç için Antalya'dan başvuru yapılabilir. Diğer ülkeler için Ankara'ya gitmek gerekmektedir.
 • Gidilecek ülkeye daha önceki bir vize başvurusunda parmak izi verildiyse, tekrar parmak izi vermeye gerek yoktur. Kontrol etmek için eski vizenizde VIS ibaresi olup olmadığına bakabilirsiniz. Böyle bir durumda Antalya ya da Ankara'da tekrar parmak izi vermeye gitmeniz gerekmez.
 • Malta, İsveç, Norveç, Belçika, Avusturya, İzlanda, Litvanya, Hırvatistan boş pasaportları için protokol yazısı istememektedir.
 • Danimarka, boş pasaportlar için, emniyetten alacağınız "giriş çıkış sorgulama kağıdı"nı istemektedir.
 • Sadece Almanya diğer ülkelere verdiğiniz parmak izini kabul etmektedir. Bunun dışındaki her ülke için başvuru esnasında parmak izi vermeniz gerekmektedir.
 • Almanya banka imza sirküleri istememektedir.
 • Almanya, nüfus cüzdanı fotokopisi ve boş pasaportlar için protokol yazısı istememektedir.
 • Almanya başvurularında, öğrencinin seyahati okul dönemine denk geliyorsa, okuldan seyahat tarihlerini kapsayan izin yazısı da alınmalıdır.
 • İtalya, boş pasaport için protokol yazısı istemektedir.
 • İşyeri izin ve görev yazısında mutlaka, göreve başlangıç tarihi, işyerindeki pozisyonu, kimlik bilgileri yazmalıdır ve kaşeli imzalı olmalıdır. İzin tarihleri mutlaka seyahat süresini kapsamalıdır (seyahat haftasonuna denk gelse bile).
 • İtalya, evlilik sonucunda soyadı değişen veya eski soyadı ile birlikte yeni soyadını da kullanan kişilerin eski pasaportlarında VIS ibaresi olsa dahi, yeniden parmak izi istemektedir.
 • İtalya, anne ve babanın vizesi olup da çocukları için başvuru yapıyorlarsa, muvaffakatname olsa dahi, anne ve babanın vizeli pasaportlarının asıllarını başvuru sırasında mutlaka istemektedir. 
 • İtalya, muvaffakatnamenin aslını istemektedir, fotokopi kabul etmemektedir.
 • İtalya için, ticari vizelerde dilekçeler / çalışma belgeleri / izin yazıları antetli kağıda yazılmalı ve ıslak kaşeli, imzalı olmalıdır. 
 • İtalya için, SGK hizmet dökümlerinin (4a/4b/4c) barkotlu olma zorunluluğu vardır. Barkotsuz döküm kabul edilmemektedir.
 • İtalya, ilk kez schengen vizesine başvuran kişilerden ticari veya turistik fotokopilerin yanısıra evrak asıllarını da istemektedir. Konslosluk, evrakları inceledikten sonra asıllarını iade edecektir (imza sirküleri/vergi levhası/faaliyet belgesi/sicil gazetesi)
 • Masraflar yolcu tarafından karşılanıyorsa İspanya tam vukuatlı nüfus kayıt örneği istememektedir.
 • İspanya, tamvukuatlı nüfus kayıt örneğinin yerine ikametgah istemektedir.
 • İspanya maaş bordrolarının kaşeli imzalı fotokopisini istemektedir.
 • İspanya protokol yazısı istememektedir.
 • İspanya için alınacak muvakafatnamelere, gidilecek ülke ya da ülkelerin mutlaka yazılması gerekmektedir.
 • İspanya vizesinin sonuçlanması, başvurudan itibaren 15 iş günü sürmektedir.
 • İspanya, yolcu masraflarını kendi karşıladığı takdirde şahsi dilekçe istememektedir.
 • Ankara Fransa Büyükelçiliği'ne başvuru için gidiş tarihine 1 ay veya daha az süre kalmış olması gerekmektedir.
 • Bankadan alınan emekli maaş dökümünde son dört maaşın gözükmesine dikkat ediniz. Eğer 3 ayda bir maaş alınıyorsa, o zaman son bir yıllık döküm almanız gerekmektedir. PTT'den alınan emekli maaşları kabul edilmemektedir. Böyle bir durumda SGK'dan maaş dökümü alınmalıdır.
 • Balayı çifti bile olsalar nişanlılar birbirlerinin masrafını karşılayamazlar. Ancak 1. derece yakınlar yolcunun seyahat masraflarını karşılayabilir.
 • Anne ve baba birlikte gidiyor bile olsalar, 18 yaşından küçük çocukların hem anneden hem babadan mutlaka muvafakatname alması gerekmektedir.
 • 18 yaşından küçük çocuğun velayeti bir ebeveynde olsa bile, yine de diğer ebeveynden muvafakatname gerekmektedir.
 • Danimarka pasaporttaki işlenmiş sayfaların renkli fotokopisini istemektedir.
 • Danimarka tapu-araç ruhsatı istememektedir.
 • Vereceğiniz bütün evrakların fotokopilerinin A4 kağıda basılmış olmasına dikkat ediniz.
 • Vize işlemlerinde Magidostur tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, Acentamızca, SADECE, konsolosluklarca istenilen evrakların hazırlanmasına yardımcı olunmaktadır. Vize alınamamasından veya vizenin geç çıkmasından acentamız sorumlu değildir. Vize harcı, seyahat sigortası ve hizmet bedeli iadesi kesinlikle mümkün değildir. 
 • Acentamızdan paket tur satın alan tüketicilerimiz dikkatine: Vize hizmeti, paket turun bir parçası değildir. Vize alınamaması veya vizenin yetişmemesi sonucu, paket tura katılamamanız halinde, acentamızdan hak talebinde bulunmanız mümkün değildir. acentamızın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.