YURT DIŞI SEYAHAT SİGORTA POLİÇE SERTİFİKASI

Acentenin iflası teminatı tur katılım bedeli ile sınırlı olmak şartı ile teminata dahil edilmiştir.
Yaralanma veya ani hastalık nedeni ile yurtdışında tıbbi tedavi teminat limiti 30.000 EURO’dur.

SİGORTA TEMİNAT ÖZETİ

Ferdi Kaza Teminatı Ölüm Halinde 5.000.- USD
Sürekli Sakatlık Halinde 5.000.- USD
Geri Dönüş Teminatı Seyahat Acentesi / Olay Başina: 100.000.- USD
Tüm Sigortalılar için yıllık azami toplam teminat: 500.000.- USD
Bu teminatlar aynı zamanda katılımcı başına, katılımcının ödemiş olduğu tur bedeli ile sınırlıdır.
Ürün Sorumluluk Teminatı
Kişi başına tur bedeli ile sınırlı olmak üzere,
Seyahat Acentesi / Olay Başına: 100.000.- USD
Yıllık azami toplam teminat: 500.000.- USD
Katılımcının Tur İptal Teminatı: Katılımcı başına katılımcının ödemiş olduğu tur bedeli ile sınırlıdır. Katılımcının, alıcı seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla, tur baslangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, aşağıda yazılı hallere bağlı olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması durumunda, katılımcının tur bedeli ile sınırlı olmak üzere tazmin edilecektir.
a) Seyahat edilecek her ülke için, vize veren kurumun öngördüğü süre içinde eksik evrak olmaksızın vize başvurusunda bulunmasına rağmen, vizenin ilgili kurum tarafından herhangi bir nedenle yetiştirilememesi
b) Sigortalı'nın ölümü, ciddi kaza veya acil kapsamında değerlendirilecek hastalık durumu, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, kardeşinin seyahat süresi içerisinde vuku bulan saglık problemleri nedeniyle hastaneye yatırılması gerekirse
c) Sigortalı'ya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi
d) Sigortalı'nın evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, dogal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi sebebiyle,Sigortalı'nın evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması
e) Ticari nedenlerle işveren tarafından beklenmedik şekilde işten çıkarılma sonucunda turu alıp, ödemeyi yapan kişinin işsiz kalması durumunda,
f) Sigortalı'ya eşlik eden kişinin aynı poliçeye sahip olması ve bu poliçenin aynı tur için satın alınmış olması şartıyla, yukarıdakı nedenlerden dolayı (issizlık hariç) seyahatini iptal etmek
zorunda kalmasi
g) Vize talebinde bulunan Sigortalı'nın başvuru esnasında konsolosluk tarafından istenen tüm evrakların tur baslangıç tarihinden 1 hafta önce beyan etmis olmasına, hukuki hiçbir engelin
olmamasına rağmen vize talebinin reddedilmesi ya da tur tarihinden sonra vize verilmesi. Sigortalı tarafından, seyahatini iptal edeceğini en geç tur başlangıcından 72 saat öncesine kadar seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde herhangi bir gecikmeden dolayı meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan şirket sorumlu degildir.

Katılımcının Tur İptalı Teminatının Dışında Kalan Haller
1. Estetik tedavileri, aşılanma
2. Psikolojik rahatsızlıklar
3. Rehabilitasyon tedavileri
4. Diş tedavileri (Majör olan çene cerrahisi gerektiren durumlar hariç),
5. Salgın
6. Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi
7. Pasaport, nüfus cüzdanı, bilet ve aşı sertifikası eksikliği
8. Gerekli vize başvurusunun yapılmamış olması
9. Seyahate engel bir sağlık probleminin olmaması
10. Doğum ve istekli olarak doğuma son vermek
11. Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, var oldugu yetkılı bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tibbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz.
12. Seyahat acentesi iptal durumunda hizmet veremedigi için Sigortalı'ya hizmet bedelini geri ödemek ile yükümlüdür. Ancak, iptalin tur başlangıcına 72 saat kalana kadar olan kısmı için diğer tur sağlayıcılarından temin edecegi kesinti tutarları bu teminat kapsamı dahilindedir. Seyahat acentesi bu kesintileri belgelemekle yükümlüdür.
13. Doğuştan gelen ve/veya önceden tanısı konmuş hastalık tanı ve tedavi süreçleri teminat haricidir. Katılımcı başına katılımcının ödemiş olduğu tur bedeli ile sınırlıdır.